2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Trafik Tedbirleri Ne Olacak?

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Trafik Tedbirleri Ne Olacak?

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri” genelgesi, İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklerle paylaşıldı. Okulların çevresinde ve okul servislerinde alınacak tedbirler kapsamında yürütülecek denetimler, bilgilendirme / farkındalık çalışmaları; genelgede beş başlık altında anlatılıyor.

Salgınla Mücadele Amaçlı Tedbirler

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; okul servislerinde Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun hazırladığı rehberler esas alınarak tedbir ve denetimler oluşturulacak. Alınacak tedbirler şu şekilde;

 • Servis şoför ve personelleri ile öğrenciler, servisle ulaşım sağlayan çalışan ve öğretmenler; kişisel hijyen kurallarına uygun davranacak. Araçlarda mutlaka tıbbi maske takılacak.
 • Servis araçlarında öğrenciler için tıbbi maske bulundurulacak. Araç girişinde el antiseptiği yer alacak.
 • Servislerde her koltuğa bir numara verilecek ve oturma listesi hazırlanacak. Liste, araç içerisinde görünür şekilde asılacak. Servisi kullanan herkesin yeri sabit olacak.

Okul Servisleri Nasıl Dezenfekte Edilecek?

İçişleri Bakanlığı “2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri” kapsamında servislerin temizliği ile ilgili esaslar da açıklandı. Genelgeye göre; servisler turunu tamamladıktan sonra sık temas edilen yüzeylerin önce; su ve deterjanlı bez ile silinmesi gerekiyor. Daha sonrasında servis dezenfekte işlemi ise 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ya da %70’lik alkol ile gerçekleştirilecek. Sık dokunulan yüzeyler; kapı kolları, kol dayama kısımları / kolçaklar, cam açma düğmeleri, tutacaklar, emniyet kemeri tokaları olarak tanımlandı. Günün sonunda ise genel servis içi temizliği, su ve deterjan ile gerçekleştirilecek. Aynı zamanda “Sağlık Bakanlığı COVID-19 Kapsamında Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler”e de titizlikle uyulması gerekiyor.

Eğitim Faaliyetleri

 • Servis Şoförü ve Rehber Personeli Eğitimleri: Taşımalı eğitimlerde kullanılan araçlar da dâhil olmak üzere tüm okul servis araçlarının şoför ve personelleri, trafik güvenliği farkındalığına yönelik eğitimlere katılacak. “Okul servis araçları şoförleri ve rehber personeline yönelik bilgilendirme eğitimleri”, her grup için bir gün olacak şekilde gerçekleştirilecek.
 • Gönüllü Okul Geçidi Görevlisi Eğitimleri: Okul idareleri, Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordine şekilde öğretmen, öğrenci ve velilerden gönüllü müracaatları kabul edecek. Gönüllüler için “Okul Geçidi Görevlisi Eğitimleri”, Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri doğrultusunda “Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” kampanyası ile beraber düzenlenecek. Okul geçidi görevilerinin tamamına kırmızı düdük dağıtılacak.
 • Çocuklar için Eğitimler:

Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi: Proje kapsamında öğrenciler, eğitim dönemi boyunca; trafik güvenliği alanında hem teorik hem uygulamalı eğitimler alacak. Dersler, trafik kuruluşları eğitmenleri tarafından verilecek. Yol kullanıcıları için sürücü – yaya eğitimleri de yıl boyunca devam edecek. Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordine şekilde planlanan eğitimler, Mobil Eğitim Tırı ile okullarda mevsim koşulları dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

Çocuk Trafik Eğitim Parkları: Hâlihazırda mevcut olan çocuk trafik eğitim parkları, İçişleri Bakanlığı tarafından modernize edilecek. İl ve ilçelerdeki parklarda eğitimler devam edecek. Bakanlık, yıl içerisinde kurulması planlanmış olan yeni eğitim parkları için çalışmalara gerekli desteği sağlayacak.

 • Umuma Açık Yerlerde Verilen Trafik Eğitimleri: Proje kapsamında vatandaşlar için sunulan trafik eğitimleri, ara vermeksizin devam edecek.

Denetimler

 • İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgede eğitim kuruluşlarının açılış tarihleri esas alınarak okul servislerine hafta boyu kesintisiz denetim yapılacağı belirtiliyor. Denetimler, eğitim öğretim yılı boyunca planlı olarak devam edecek. Okul idareleri ile koordine bir şekilde okul giriş ve çıkış saatlerinde; gerekli tedbirlerin alınması için ekip ve personeller görevlendirilecek. Bu kapsamda okul önleri, çevresi ve güzergâhlarında gerekli trafik tedbirleri alınacak. Okul geçidi görevlileri ve rehber personel, trafik kuralı ihlâli tespit etmesi durumunda “trafik kural ihlâli tespit / ihbar tutanakları” düzenleyecek. Tutanaklar, trafik birimlerince kontrol edilerek idari para cezası karar tutanaklarına dönüştürülecek.
 • Yaya ya da okul geçitleri denetlenecek. Öğrenci ve diğer yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücüler için gerekli cezai işlem uygulanacak.
 • Okulların çevresinde bulunan hız kontrol elemanları, yatay ve düşey trafik işaretlemeleri, indirme bindirme cepleri, aydınlatmalar, okul önlerindeki bariyerle, butonlu sinyalizasyon sistemleri vb. fiziki tedbirler denetlenecek. Herhangi bir eksik tespit edilmesi durumunda ilgili yolun yapım ve bakımından sorumlu kurum ve kuruluşlara bildirilecek. Böylece eksikliklerin tamamlanması sağlanacak.

Okul Servis Araçları Nasıl Denetlenecek?

Okul servisleri denetimlerinde “Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği ile Okul Servis Araçları Yönetmeliği” hükümleri dikkate alınacak. Buna göre;

 • Belediyeler tarafından düzenlenen “Okul Servis Aracı Özel İzin Belgesi” ve “Okul Servis Aracı Bakım ve Onarım Takip Formu” bulundurulacak.
 • Araç üzerinde; yönetmelikte belirtilen biçimde standartlara uygun “Okul Taşıtı” yazısı ve çalışır vaziyetteki “Dur” yazılı kırmızı ışık veren lamba yer alacak.
 • Aracın ön ve arkasında kalan alanları gösteren görüş ve sesli ikaz sistemi, geri vites lambaları ve bağlı sesli ikaz sistemleri, oturacak yer sayısını belirten etiket donanımları; çalışır ve kullanılır hâlde olacak.
 • Servis araç kapıları, şoför tarafından açılıp kapatılacak şekilde otomatik olacak ya da şoför tarafından elle kumanda edilecek.
 • Tüm araçlarda en az 30 gün süre ile kayıt gerçekleştirebilen araç takip sistemi yer alacak.
 • Araçların camları sabit olacak. Camların üzerine renkli film tabakası yapıştırılmasına izin verilmeyecek.
 • Servis araçlarında her koltukta emniyet kemeri yer alacak ve bu kemerleri şoför ve tüm yolcular kullanacak.
 • Taşıtlar; bakımlı, temiz ve güvenli durumda tutulacak.
 • Okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerini taşıyan araçlarda rehber personel yer alacak. Şoför ve rehber personel, “Okul Servis Araçları Yönetmeliği” kapsamında belirtilen şartları sağlayacak. Servis şoförü, araç içerisinde sigara içmeyecek ve içilmesine izin vermeyecek.
 • Taşıma sırasında servislerde görüntü ve müzik sistemleri çalıştırılmayacak.
 • Belirtilen sınırın üzerinde öğrenci taşınmayacak.
 • Servis şoförleri, indirme ve bindirme kuralları başta gelmek üzere tüm trafik kural ve yükümlülüklerine uygun davranacak.
 • Okul Servis Araçları Denetim Formu“nda belirtilen hususlar, titiz bir şekilde kontrol edilecek. Eksiklik ya da kural ihlâli tespiti hâlinde mevzuatta belirtilen cezai işlemler uygulanacak.
 • “Okul Servis Araçları Yönetmeliği”, şoför ve personel bölümlerinde yer alan şart, görev ve sorumlulukların yerine getirilmediği tespit edildiğinde; mülki idare amirleri aracılığıyla ilgili belediyelere bildirim sağlanacak. Bu durumda gerekli tedbirler alınacak ve özel izin belgeleri iptal edilecek.
 • Yönetmelik hükümlerine göre eksiklik tespit edilmesi ya da cezai müeyyide uygulanması durumunda doldurulan formlar, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri yoluyla ilgili okul müdürlüğüne, bir kopyası da servis aracının bağlı olduğu odaya en geç 7 iş günü içerisinde gönderilecek.

Trafik Güvenliği ile İlgili Diğer Hususlar

Okulların çevresinde gerçekleşen kazalarla ilgili risk analizleri değerlendirilecek. Okul çevrelerinde tedbir amaçlı ilave planlamalar yapılacak.

Tüm ışıksız yaya ve okul geçitlerinin yaklaşım yönüne Önce Yaya görsellerinin çizdirilmesi, hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek. Böylece sürücülerin yavaşlamaları ve ilk geçiş hakkını vermeleri için dikkatleri arttırılacak.

Okul, hastane, alışveriş merkezi vb. yayaların yoğun bulunduğu veya trafik akımının yayalara risk oluşturduğu bölgelerde ve buraların çevresinde bulunan cadde, sokak ve güzergâhlarda; azami hız sınırı 30 km/s’e düşürülecek.

Okullarda servis taşımacılığının güvenli ve düzenli yürütülebilmesi için eğitim öğretim dönemi başlamadan önce Vali ve Kaymakamların başkanlığında ilgililerin katılımıyla toplantı gerçekleştirilecek. Toplantılar, okul servis araçlarının çalışma şartları ve karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olacak.

Okul geçidi görevlileri ve rehber personeller tarafından düzenlenen ihlal tespit tutanakları, tespit tarihi itibarıyla 3 iş günü içerisinde okul yönetimleri tarafından teslim alınacak. Takip eden 3 iş günü içerisinde ise trafik denetleme birimi ya da ekiplerine tutanak karşılığınca teslim edilecek.

Okul geçidi görevlileri ve rehber personel, sadece DUR ve GEÇ işareti verebileceği için; görevliler tarafından hazırlanan ihlal tespit tutanaklarına istinaden 2918 sayılı Kanun’un 47/1-a maddesine göre Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edilecek. Tespit tutanağındaki bilgilerin PolNet veri tabanındaki araç bilgileriyle karşılaştırılması sağlanacak.

Genel Emniyet ve Asayişle İlgili Tedbirler

 • Güvenliğin en üst düzeye çıkarılması, kurulan güvenlik kameralarının çalışıp çalışmadığının kontrolü ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegrasyon; öncelik dereceli okullar başta gelmek üzere uygulanacak. Diğer okullarda ise KGYS’ye entegre şartı aranmadan öncelik derecelerine ayrılan okullardan başlanarak okul güvenlik kamera sistemlerinin tamamlanması sağlanacak.
 • Okul çevrelerinde bulunan metruk olduğu tespit edilen binalar ile ilgili alınacak tedbirler gözden geçirilecek.
 • Hassas olduğu belirlenen okulların yer aldığı bölgelerde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele konusu başta gelmek üzere açık sigara satışının öüne geçilecek.
 • Okul çevrelerinde yer alan internet cafeler, oyun salonları vb. işletmeler, denetlenecek.
Bir yanıt yazın

Benzer Yazılar